Expertisegebieden

Overheidsregistraties

Wij actualiseren, verbeteren en beheren uw basisregistraties

Andere expertisegebieden

Overheidsregistraties

Bij Digireg zijn we al sinds de start van ons bedrijf actief in het domein van de overheidsregistraties. Basisregistraties met een geografisch element zoals BAG, BGT, BOR en WOZ kennen voor ons geen geheimen meer. Wij helpen overheden met het opzetten en op orde krijgen van hun basisregistraties. Of met het verbeteren van de datakwaliteit en het structureel beheren van al die informatie en gegevens. De wens van de centrale overheid om geleidelijk aan over te gaan naar één overkoepelende registratie, vraagt bovendien om noodzakelijke veranderingen in gegevensbeheer. Ook op dat vlak ondersteunen wij steeds meer gemeentes.

Actueel, betrouwbaar en compleet
Voor alle basisregistraties geldt: wilt u er optimaal mee werken dan moet de basis op orde zijn. Die basis is op orde als de data en objecten in een registratie actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Wij helpen u om de gegevens in uw BAG, BGT, BOR en WOZ aan die drie vereisten te laten voldoen. In de praktijk komt dat vaak neer op het inventariseren van afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid. Waar in een registratie zitten de verschillen ten opzichte van de luchtfoto’s die recent zijn genomen?


Ook hier is er veel meer mogelijk dan de initiële vraag die u bij ons neerlegt. We maken verschillen tussen de diverse registraties zichtbaar en helpen u zo bij de ontwikkeling naar één uniforme registratie. Wij beoordelen de datakwaliteit en zetten data engineering en data science in om ontbrekende informatie op een slimme manier in te winnen. We voegen kaartlagen toe met objecten die vanuit beheeroogpunt nog niet verplicht, maar misschien wel wenselijk zijn. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat Digireg voor u kan betekenen.

Digireg Overheidsregistraties 1

Digitaliseren voor bedrijven en overheden

Heeft u als ondernemer plannen die invloed hebben op de bestemming van uw locatie?
Bijvoorbeeld: u wilt uw bedrijf uitbreiden en meer bouwen dan het bestemmingsplan toelaat? In dat en andere gevallen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij u. U bent verplicht om uw plan in digitale vorm bij de gemeente aan te leveren. Digireg helpt u daarbij en zorgt voor een correcte digitale dataset. 

Het digitaliseren van instrumenten binnen de digitale ruimtelijke ordening doen wij vanzelfsprekend ook voor overheden. Naast bestemmingsplannen hebben wij veel ervaring met het digitaliseren van o.a. omgevingsvergunningen, beheersverordeningen en voorbereidingsbesluiten. 

Digitaliseer mijn ruimtelijke plannen

Extra capaciteit nodig?

Heeft u tijdelijk of voor een langere periode behoefte aan ondersteuning op het gebied van gegevensbeheer? Wij detacheren o.a. BAG-, BGT- en GIS/GEO-specialisten door heel Nederland.

Schakel een specialist in

Digireg Overheidsregistraties 3
Digireg Overheidsregistraties 4

Vraagstukken die u bij ons kunt neerleggen:

– Mutatiesignalering voor BGT, BAG, WOZ en BOR.
– Kartering voor BGT, BAG, WOZ en BOR.
– Verwerken van BGT, BAG, WOZ en BOR in Landelijke Voorziening.
– Digitaliseren van ruimtelijke plannen voor bedrijven en overheden.