Creating meaningful insights

Onze wereld is de wereld van data. We winnen ruwe data in, bewerken ze tot bruikbare informatie en geven ze aan u door in de vorm van waardevolle inzichten. Op basis van ons werk werkt ú efficiënter, verbetert u uw dienstverlening aan burgers en bedrijven, en neemt u belangrijke beslissingen niet langer op onderbuikgevoel. Dat is een grote belofte die we bij Digireg dagelijks waarmaken. Ziet u data ook als belangrijke brandstof voor uw gemeente of bedrijf? Of moet u daarvan nog overtuigd raken? Met onze expertise en ervaring helpen wij u bij de ontwikkeling naar een data gestuurdeorganisatie.

Wij laten geen vraag onbeantwoord

Hoeveel woningen binnen onze gemeente hebben zonnepanelen?
Hoe kunnen we slim besparen op het beheer van de openbare ruimte?
In welke wijk(en) moeten we investeren in speelvoorzieningen?
Welke locatie is het meest geschikt voor de vestiging van dit bedrijf?
Hoe groen is onze gemeente ten opzichte van 10 jaar geleden?
Hoe brengen we alle objecten met een WOZ-waarde volledig in kaart?

Soms heeft u een vraag waarvan u misschien niet weet dat het antwoord ligt opgesloten in data. Beter gezegd: in een slimme combinatie van data en locatiegegevens. Door data en geo-informatie uit verschillende bronnen te combineren en analyseren, komen wij tot het antwoord waar u naar op zoek bent. Hoe uitdagender uw vraag, hoe enthousiaster onze dataspecialisten. Met data engineering en data science creëren zij de inzichten die u verder helpen. 

Onze visie: integraliteit

Onze wortels liggen in de ruimtelijke ordening. Dat verklaart voor een groot deel waarom wij de zaken doen zoals we ze doen. En ook anders doen dan anderen. Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling vragen om een brede kijk op zaken. Bestemmingsplannen komen tot stand door veel verschillende informatie te bekijken, te analyseren en te combineren. Deze integrale benadering passen wij sinds 2013 succesvol toe op registraties met een geografische component en allerlei andere overheidsdata zoals BAG, BGT, BOR en WOZ.

Onze belofte: kwaliteit

We durven gerust te zeggen dat wij door onze integrale aanpak meer kunnen beloven en ook meer kunnen bereiken. Met als resultaat dat u uw basisregistraties perfect op orde heeft en goed scoort op kwaliteit. Die kwaliteit vertaalt zich door naar een betere service- en dienstverlening richting burgers en ondernemers. Zij worden ‘aan de loketten’ beter geholpen, omdat de gegevens die u uitwisselt actueel, correct en volledig zijn. Daarmee zorgt u ook voor kostenbesparingen op andere afdelingen binnen uw gemeentelijke organisatie. Bovendien kunnen nieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden beter worden gepland.

Onze standaard: diepgang

Aan de oppervlakte ligt vaak al het antwoord op uw vraag. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen met betrekking tot de basisregistraties. Maar daarmee houdt het voor ons niet op. Waar anderen stoppen, graven we bij Digireg verder om voor u het maximale uit data te halen. Dat is onze meerwaarde. We gaan dieper, zodat u met ons advies een stevig fundament kunt leggen voor de keuzes die u moet maken.

Voorbeeld projecten

Overheidsregistraties

Data engineering

Data science