Objectregistratie: Samenhangende Object Registratie 

Digireg Overheidsregistraties 2

Deel dit bericht

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer 

IDe samenhangende Objectregistratie ook wel SOR genoemd begint steeds meer vorm te krijgen. Door de komst van de SOR raken we een deel van de verzuiling binnen de basisregistraties kwijt en komt er meer eenheid in wat we vinden van welk object. Onderdelen van deze nieuwe registratie zullen zeer waarschijnlijk de BAG, de BGT als ook een stuk van de WOZ registratie worden. Sinds 2018 heeft Digireg een geïntegreerd proces ontwikkeld waarmee de data uit deze registratie als puzzelstukjes in elkaar vallen. Door deze drie registraties synchroon te hebben mag men stellen dat de gemeente al druk op weg is om zich voor te bereiden op de aankomende objectregistratie. 

Voor diversie gemeenten en samenwerkingsverbanden zoals de gemeente Amstelveen en Aalsmeer zijn we bezig met het volledig synchroniseren van hun BAG, BGT en WOZ. Daarmee wordt al het achterstallig data onderhoud over de bebouwde omgeving in één klap weggepoetst en komt men toe aan normaal structureel data beheer. Dit neemt de werkdruk weg en kan men eindelijk sturen op kwaliteit. Daarnaast zorgt het er voor dat men de data collega’s kan voorbereiden op integraal databeheer en de hele organisatie écht data gedreven kan gaan werken. Zodoende wordt data beheer geen gedoe, maar een essentieel onderdeel van je organisatie ! 

Bekijk andere projecten

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Ministerie van Binnenlandse zaken  Het ontsluiten van ruimtelijke-ordeningsgegevens helpt overheid, bedrijven en particulieren om betere beslissingen te nemen. De gegevens kunnen bovendien aan alle geïnteresseerden

Data Science Digireg 4

Gebouw- en terreinbeheer

Gemeente Westerveld Door gebruik te maken van feitelijke informatie over het te beheren gebied kan de gemeente realistische aanbestedingsdocumenten opstellen. Dit is een efficiënte aanpak