Expertisegebieden

Data engineering

De juiste data in de juiste richting laten stromen

Andere expertisegebieden

Data engineering

Data engineering is ons dagelijkse werk. Onze engineers zijn vaak de schakel tussen data en gebruikers. Die gebruiker, dat kan iedereen zijn. De interne gegevensbeheerder, een ambtenaar van een bepaalde afdeling, een lid van de directie.
Of onze eigen data scientists die met data nog een stap verder gaan. Misschien zit u om specifieke informatie verlegen, wilt u efficiencyverbeteringen realiseren of zoekt u naar gegevens die helpen bij het maken van beleid. Allemaal behoeften waarin wij met de juiste data voorzien.

Geënt op de eindgebruiker
Data komen niet vanzelf naar ons toe. Die moeten we actief opzoeken of misschien nog inwinnen, uit verschillende interne en externe bronnen trekken en op een slimme manier bij elkaar brengen. Onze data engineers bouwen de infrastructuur voor het generen van de benodigde data. Ze slaan data op, bewerken en verrijken ze en transformeren ze naar een format dat prettig en helder is voor die eindgebruiker. Uiteindelijk krijgt u een dataset die gebruiksvriendelijk en werkbaar is.

Een aspect waaraan wij veel aandacht besteden is de visualisatie van data. Met behulp van geavanceerde technieken en software zorgen wij voor een heldere weergave en presentatie van de gegevens in o.a. diagrammen, kaarten en grafieken.

foto 1 engineering

3D-stadsmodel

Wat ons betreft de ultieme vorm van datavisualisatie is het bouwen van een Twin City. Een exacte kopie van uw stad, gemaakt in 3D. Met het detailniveau dat u wenst: van heel basaal tot heel gedetailleerd. Met name voor grote, dynamische steden is dit een innovatieve manier om analyses te doen. Met een twin city krijgt u een goed beeld van de impact die toekomstige gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen kunnen hebben op uw stad. Wij hebben de kennis in huis om een 3D-stadsmodel te bouwen en alle daarvoor benodigde 3D-data in te winnen.

Case Twin City Capelle aan den IJssel

Data-inwinning door Digireg

Data die we nog niet hebben omdat ze niet in beschikbare bronnen zitten, halen we voor u ‘uit het veld’. Bij Digireg hebben we de belangrijkste technieken voor data-inwinning gewoon zelf in huis, waaronder diverse remote sensing technieken. Het grote voordeel daarvan voor u is, dat u met één professionele partij werkt die tegelijkertijd ook de kwaliteitscontrole op de binnengehaalde data voor u uitvoert.

De belangrijkste inwintechnieken die wij voor u inzetten zijn:
– 360 graden straatfoto’s
– LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)
– Thermisch scan / infrarood sensoren
– Puntenwolk vanuit dronefoto’s of stereo luchtfoto’s

Systemen en tools die onze data engineers inzetten zijn:
ArcGis – QGIS – FME

foto 3 engineering

Vraagstukken die u bij ons kunt neerleggen:

– Vereenvoudigen van werkprocessen zodat deze effectiever en efficiënter verlopen.
– Nieuwe inzichten verwerven uit databronnen.
– Presenteren van gegevens op een inzichtelijke manier.
– Bouwen van een 3D-stadsmodel.
– Verschillen tussen diverse basisregistraties inzichtelijk maken en verbeteren.