Fiscale registraties: Wet waardering onroerende zaken & de weg richting de SOR

Deel dit bericht

BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) en de gemeenten in de provincie Limburg

In Nederland zijn de lokale belastingen gebaseerd op eigendom- en objectbezit. Met een duidelijk overzicht van welke objecten er zijn, wordt de belastingheffing veel efficiënter en eerlijker. Door goed overzicht over wat er bij elkaar hoort en welke objecten een waarde vertegenwoordigen ben je in staat om de hele WOZ cycli data gedreven uit te voeren. Daarnaast is het veel eenvoudiger om de juiste vergelijkingen te maken tussen WOZ objecten en daarmee de kans op bezwaren te verkleinen. 

In 2018 heeft Digireg samen met de BsGW een pilot uitgevoerd voor het signaleren van verschillen tussen de WOZ registratie en de werkelijkheid. Gedurende deze pilot hebben wij een uniek werkproces ontwikkeld waarin niet allen de WOZ, maar ook meteen de BAG en BGT registratie volledig synchroon kunnen maken. Uitgaande van de kleinste eenheid wordt vrijwel alles fotogrammetrisch ingewonnen en op perceelniveau gecontroleerd aan de hand van lucht-, straat als ook obliek fotografie. Onze unieke AI controle tooling checkt op bijna 100 zaken of er foutieve, inconsistentie of onlogische zaken in de data terug komt. De output is drieledig waarin er een mutatiebestand terug geleverd wordt voor WOZ, BAG en BGT. Doordat we controleren op perceel niveau per perceel zijn we in staat om een nauwkeurigheid van bijna 95% te behalen ten opzichte van de werkelijkheid. Een niveau dat met een normale mutatiesignalering niet haalbaar is wordt door ons kwalitatief overklast. Naast een verbeterslag van de huidige registraties levert deze werkwijze ook een op BAG/BGT niveau nauwkeurige en gedetailleerde WOZ deelobjectenkaart op. Die gebruikt kan worden voor overzicht, inzicht en meegegeven kan worden aan de taxateur. 

Bekijk andere projecten

blank

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Ministerie van Binnenlandse zaken  Het ontsluiten van ruimtelijke-ordeningsgegevens helpt overheid, bedrijven en particulieren om betere beslissingen te nemen. De gegevens kunnen bovendien aan alle geïnteresseerden