3D en Twin City-model

Deel dit bericht

Change Ahead BV 

Nu Nederlandse overheden steeds meer digitaal gaan werken, wint het zogenoemde 3D Twin City-model sterk aan populariteit. 3D-modellen verschaffen overheden betere visuele inzichten dan de gebruikelijke platte 2D-visualisaties. Het grootste voordeel is dat beter inzichtelijk gemaakt kan worden hoe de ruimte wordt gebruikt en hoe objecten zich in hoogte of diepte tot elkaar verhouden. De modellen die Digireg produceert zijn gedetailleerder en nauwkeuriger dan de meeste modellen die momenteel worden aangeboden. Met het detail van Digireg kunnen planners nog efficiënter visueel communiceren met burgers en wordt duidelijk hoe de stedelijke inrichting kan worden verbeterd. Het is ook mogelijk om in 3D obstakelcirkels te visualiseren voor luchtvervuiling, geluidsoverlast of andere obstakels die de bouw van nieuwe objecten kunnen belemmeren. 

In opdracht van Change Ahead BV hebben wij meegeholpen aan de bouw van nauwkeurige Twin city bouwwerken voor de 3D omgeving van de gemeente Capelle aan de Ijssel. Met behulp van 3D stereokartering en FME scripts hebben wij snel, efficiënt en nauwkeurig digitale modellen gecreëerd van de bebouwde omgeving. 

Bekijk andere projecten

Digireg Overheidsregistraties 2

Risicobeheer

Veiligheidsregio IJsselland Aangezien deze organisatie snel moet kunnen handelen in noodsituaties, is het essentieel dat men op een vlotte en betrouwbare manier kan beschikken over