Stedelijke en publieke planning

Digireg home NL

Deel dit bericht

Ministerie van Binnenlandse Zaken, verschillende provincies en gemeenten

Vanaf het begin van het digitaliseringsproces heeft de eigenaar van Digireg een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van een nationaal register voor ruimtelijke ordening. Het ontsluiten van ruimtelijke-ordeningsgegevens helpt interne diensten om betere beslissingen te nemen. De gegevens kunnen bovendien aan alle geïnteresseerden beschikbaar worden gesteld om de ontwikkeling van de particuliere sector te stimuleren. Zodra investeerders weten waar wat is of wat gewenst is, is het veel gemakkelijker om de ontwikkeling in een richting te sturen die positief bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn.

Bekijk andere projecten

homepage integraliteit

Simulaties van veranderingen in landbedekking

Diverse overheidsinstellingen en particuliere ondernemingen in Indonesië Door veranderingen in landgebruik en -bedekking te simuleren, kunnen beslissers anticiperen op toekomstige groei. Met onze simulatietools hebben

blank

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Ministerie van Binnenlandse zaken  Het ontsluiten van ruimtelijke-ordeningsgegevens helpt overheid, bedrijven en particulieren om betere beslissingen te nemen. De gegevens kunnen bovendien aan alle geïnteresseerden