Gebouw- en terreinbeheer

Data Science Digireg 4

Deel dit bericht

Gemeente Westerveld

Door gebruik te maken van feitelijke informatie over het te beheren gebied kan de gemeente realistische aanbestedingsdocumenten opstellen. Dit is een efficiënte aanpak die ook minder extra werk met zich meebrengt. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om een zeer betrouwbaar meerjarenplan en langetermijnbegroting op te stellen. Een doordacht beheersysteem is voor zowel burgers als bedrijven zeer belangrijk, omdat het betere economische ontwikkelingsmogelijkheden creëert door te focussen op de plekken die het nodig hebben. Bovendien verhoogt het investeren in groen op de juiste plaatsen het gevoel van welbevinden van de burger. Zo kan veel beter worden afgewogen waar het geld wordt geïnvesteerd en waar dit de grootste voordelen biedt.

Bekijk andere projecten

Data Science Digireg 4

Gebouw- en terreinbeheer

Gemeente Westerveld Door gebruik te maken van feitelijke informatie over het te beheren gebied kan de gemeente realistische aanbestedingsdocumenten opstellen. Dit is een efficiënte aanpak