Expertisegebieden

Overheidsregistraties

Nieuwe inzichten in de toekomst met data

Andere expertisegebieden

Data science

Verder gaan om te komen tot nieuwe, waardevolle inzichten. Dat is waarom onze data scientists zo gepassioneerd zijn over het werk dat zij dagelijks binnen Digireg doen. 
Zij gaan nog een stap verder met de datasets die door onze data engineers op een slimme manier zijn gegenereerd. Ze voeren op hoog niveau onderzoek uit om trends en relaties te identificeren met behulp van geavanceerde technieken zoals machine learning. Zoals Google de beste voorspeller van een griepepidemie is, bieden ook wij u heldere inzichten in de toekomst op basis van data. De mogelijkheden zijn onbegrensd. 

Automatische mutatiedetectie en kartering
De focus van onze datawetenschappers ligt met name op procesverbetering. Zij maken gebruik van wetenschappelijke methoden om vanuit een mix van allerlei soorten data tot nieuwe, originele inzichten te komen. Vanuit die inzichten maken wij vervolgens tools die een positieve impact hebben op uw bedrijfsvoering. In de praktijk wordt daarbij vaak de integratie gemaakt tussen business intelligence (BI) en geografische informatiesystemen (GIS). Om voor u nieuwe inzichten te creëren, combineren we locatiegerelateerde gegevens met andere data.   

Een voorbeeld waaraan wij concreet werken is de vergaande automatisering van de mutatiedetectie in basisregistraties zoals BAG en BGT. Waar u nu misschien al vanuit het systeem een melding krijgt als er iets verandert op een perceel, is de volgende stap dat ook een kaart volledig automatisch wordt aangepast op die gesignaleerde mutatie. Een ontwikkeling die niet meer lang op zich laat wachten. 

Data Science Digireg 1
Data Science Digireg 2

Voorspellende data

Een ander voorbeeld van data science is het genereren van voorspellende data met behulp van machine learning technieken. Deze technieken zijn in staat om in data bepaalde patronen te herkennen, zelfs als die met het blote oog niet waarneembaar zijn. We zetten verschillende manieren in om data van op afstand in te winnen (remote sensing). Naast hoogwaardige satelliet- en luchtfoto’s zijn dat ook data die bijvoorbeeld via radar of infrarood worden verkregen.

Op basis van die grote hoeveelheden data bouwen we met behulp van machine learning een voorspellend datamodel. Zijn er nieuwe data beschikbaar, dan gebruiken we dit model om bepaalde uitkomsten of ontwikkelingen voor u te voorspellen. 

Dashboards voor inzicht en overzicht

De waardevolle data die wij met data engineering en data science voor u naar boven halen, presenteren wij in een dashboard. Via dashboards visualiseren wij de data voor u op een heldere en gestructureerde manier. Door middel van grafieken, kaarten en diagrammen krijgt u zo snel een goed inzicht én overzicht. Het mag duidelijk zijn dat elk dashboard maatwerk is en wordt toegesneden op uw informatiebehoeften.

blank
Data Science Digireg 4

Vraagstukken die u bij ons kunt neerleggen:

– Gegevens in de BGT automatisch wijzigen in de BAG.
– Machine learning inzetten voor het vereenvoudigen van werk (bijv. bouwjaardetectie).
– Maken van dashboards voor het krijgen van inzicht en overzicht.