ConversieWebsite

3D en Twin City-model

Change Ahead BV  Nu Nederlandse overheden steeds meer digitaal gaan werken, wint het zogenoemde 3D Twin City-model sterk aan populariteit. 3D-modellen verschaffen overheden betere visuele inzichten dan de gebruikelijke platte 2D-visualisaties. Het grootste voordeel is dat beter inzichtelijk gemaakt kan worden hoe de ruimte wordt gebruikt en hoe objecten zich in hoogte of diepte tot […]

3D en Twin City-model Read More »

Digireg home NL

Stedelijke en publieke planning

Ministerie van Binnenlandse Zaken, verschillende provincies en gemeenten Vanaf het begin van het digitaliseringsproces heeft de eigenaar van Digireg een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van een nationaal register voor ruimtelijke ordening. Het ontsluiten van ruimtelijke-ordeningsgegevens helpt interne diensten om betere beslissingen te nemen. De gegevens kunnen bovendien aan alle geïnteresseerden beschikbaar worden gesteld

Stedelijke en publieke planning Read More »

blank

Klimaataanpassing

Provincie Limburg Klimaatverandering is een belangrijk thema voor de overheid. De vraag is hoe we de zaken ten goede kunnen keren en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Om te zien waar het in het verleden is misgegaan, is inzicht nodig. Wij leveren de technologie en een informatiedashboard waarmee op basis van historische data inzichtelijk wordt

Klimaataanpassing Read More »

blank

Fiscale registraties: Wet waardering onroerende zaken & de weg richting de SOR

BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) en de gemeenten in de provincie Limburg In Nederland zijn de lokale belastingen gebaseerd op eigendom- en objectbezit. Met een duidelijk overzicht van welke objecten er zijn, wordt de belastingheffing veel efficiënter en eerlijker. Door goed overzicht over wat er bij elkaar hoort en welke objecten een waarde vertegenwoordigen ben

Fiscale registraties: Wet waardering onroerende zaken & de weg richting de SOR Read More »

Digireg Overheidsregistraties 2

Risicobeheer

Veiligheidsregio IJsselland Aangezien deze organisatie snel moet kunnen handelen in noodsituaties, is het essentieel dat men op een vlotte en betrouwbare manier kan beschikken over de juiste gegevens. We hebben de organisatie geholpen een betrouwbaar GIS-framework op te zetten dat veilig genoeg was om vertrouwelijke gegevens te delen met de diensten in het veld. We

Risicobeheer Read More »

homepage integraliteit

Simulaties van veranderingen in landbedekking

Diverse overheidsinstellingen en particuliere ondernemingen in Indonesië Door veranderingen in landgebruik en -bedekking te simuleren, kunnen beslissers anticiperen op toekomstige groei. Met onze simulatietools hebben we verschillende organisaties geholpen om betere beslissingen te nemen, bijvoorbeeld: 1. We maakten prognoses van het veranderende landgebruik in Medan (Indonesië) om de toekomstige stedelijke mobiliteit te voorspellen. Onze simulaties

Simulaties van veranderingen in landbedekking Read More »

Data Science Digireg 4

Gebouw- en terreinbeheer

Gemeente Westerveld Door gebruik te maken van feitelijke informatie over het te beheren gebied kan de gemeente realistische aanbestedingsdocumenten opstellen. Dit is een efficiënte aanpak die ook minder extra werk met zich meebrengt. Bovendien wordt het hierdoor mogelijk om een zeer betrouwbaar meerjarenplan en langetermijnbegroting op te stellen. Een doordacht beheersysteem is voor zowel burgers

Gebouw- en terreinbeheer Read More »

blank

Webgebaseerd beheer van wegen- en bruggenonderhoud

Gemeente Bogor, Indonesië Bogor is de thuisbasis van een miljoen forenzen die dagelijks in Jakarta werken. Een goed onderhouden wegennet is essentieel om de stroom van goederen en personen tussen beide steden soepel te laten verlopen. Digireg Indonesië heeft een geïntegreerd, webgebaseerd geo-informatiesysteem ontwikkeld om het beheer van het wegenonderhoud te verbeteren. In dit systeem

Webgebaseerd beheer van wegen- en bruggenonderhoud Read More »

Digireg Overheidsregistraties 2

Objectregistratie: Samenhangende Object Registratie 

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer  IDe samenhangende Objectregistratie ook wel SOR genoemd begint steeds meer vorm te krijgen. Door de komst van de SOR raken we een deel van de verzuiling binnen de basisregistraties kwijt en komt er meer eenheid in wat we vinden van welk object. Onderdelen van deze nieuwe registratie zullen zeer waarschijnlijk de

Objectregistratie: Samenhangende Object Registratie  Read More »